svētdiena, 17. novembris, 2013Sveicam svētkos Latviju

Sveicam svētkos mūsu mīļo Latviju un visus, kas šeit dzīvo, strādā, mācās un atpūšas! Priecīgu un smaidīgu Jums šo īpašo dienu un vēlam saglabāt mīlestību un cieņu pret savu valsti arī visās pārējās dienās!
Informējam arī, ka veikaliņš šodien atvērts līdz 15:30.
_________________________________________
Greetings to our beloved Latvia and everyone who lives, works, studies or relaxes here! Have a nice day full of smiles and happiness and do not forget to love and respect your country also during all other days of the year.
We also inform that the shop will be open today till 15:30.