Mēs,  SIA “Manilla”, respektējam Jūsu privātumu un esam apņēmušies saglabāt Jūsu tiesības uz Jūsu personas datu likumīgu apstrādi un aizsardzību. Mūsu privātuma politika sniedz Jums skaidru izskaidrojumu par Jūsu personas datu vai jebkuru citu datu, ko mēs varētu vākt par Jums, izmantošanu.

Jūs varat būt pārliecināti, ka mēs aizsargājam mūsu savākto informāciju.

KĀDĒĻ JŪS VĀCAT MANUS DATUS?

Mēs izmantojam datus, ko esam savākuši par Jums, lai sniegtu Jums pakalpojumus, uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus, nodrošinātu atbalstu un sūtītu paziņojumus, un piedāvājumus, lai aizsargātu mūsu un trešo personu tiesības un intereses, un lai ievērotu likumu.

Mēs izmantojam informāciju par Jums, lai:

  • apstrādātu Jūsu pieteikumu un sniegtu Jums pakalpojumus;
  • identificētu un novērstu jebkādu krāpšanu, naudas atmazgāšanu un tamlīdzīgas noziedzīgas darbības;
  • sazinātos ar Jums,  informējot Jūs par jebkādām izmaiņām attiecībā uz mums, mūsu pakalpojumiem un  jūsu pasūtijumu. 

KĀ JŪS VĀCAT MANUS DATUS?

Kad Jūs sniedzat mums informāciju, aizpildot nodarbību pieteikumus mūsu mājaslapā,  veicot interneta pirkumus, vai sniedzat mums informāciju izmantojot sociālos tīklus, e-pastu, tālruni.

KĀDU INFORMĀCIJU JŪS IEVĀCAT PAR MANI?

Informācija, kuru Jūs sniedzat mums.

Mēs varam apkopot visu informāciju, ko Jūs sniedzat mums:

  • Reģistrējoties mūsu interneta vietnē, izmantojot mūsu interneta vietni aizpildot jebkādas veidlapas vai veicot pirkumu.
  • Kad Jūs ziņojat par problēmu vai sazināties ar mums saistībā ar mūsu produktiem vai pakalpojumiem.
  • Kad piedalāties konkursā.

Informācija, ko Jūs sniedzat mums, var būt: Jūsu vārds (uzvārds, vārds), adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, dzimšanas datums. Mēs saglabājam, un varam izmantot informāciju, kuru Jūs mums sniedzat iepriekš uzskaitītajos veidos.

Cik ilgi Jūs glabājat manus datus?

Parasti mēs neglabājam Jūsu personas datus ilgāk kā pamatoti nepieciešams, ņemot vērā nolūku, kādā dati tika vākti, parasti lai izpildītu mūsu līgumsaistības pret Jums, realizētu mūsu likumīgās intereses, vai kā prasa likumā noteiktie saglabāšanas termiņi. Jūsu datus izmantojam likumīgi atļautajās termiņa robežas vai pat mazāk.

VAI JŪS NODODAT MANUS DATUS TĀLĀK?

Mēs varam nodot Jūsu informāciju atsevišķām trešajām personām, lai izpildītu mūsu līgumsaistības pret Jums, un citiem šajā politikā aprakstītajiem mērķiem:

  • tiem, kuri mūsu vietā sniedz pakalpojumus Jūsu identificēšanai un autentificēšanai (maksājumu sistēmas);
  • tiem, kas palīdz mūsu komercdarbībā, piemēram, mājas lapas izstrādē un klientu apkalpošanā
  • jebkurā brīdī, kad likums to prasa, mēs varam atklāt informāciju par mūsu pakalpojumu izmantošanu no Jūsu puses un Jūsu apmeklējumu mūsu interneta vietnēs, piemēram, lai ievērotu likumu un juridiskos procesus, ja mēs labticīgi uzskatām, ka atklāšana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības, aizsargātu Jūsu drošību vai citu personu drošību, novērstu un izmeklētu krāpšanu vai atbildētu uz valdības pieprasījumu;
  • mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem ar analītiķiem un meklētājprogrammu apkalpotājiem, kas palīdz mums interneta vietnes optimizācijā un uzlabošanā.

FOTOGRAFĒŠANA PASĀKUMOS/NODARBĪBĀS

“Manilla” telpās rīkoto pasākumu fotografēšana un filmēšana tiek veikta ar mērķi atspoguļot pasākumu norisi sociālajos tīklos, balstoties uz  mūsu leģitīmajām interesēm atspoguļot un popularizēt rīkotos pasākumus un “Manillas” zīmolu.

Mēs respektējam jūsu privātumu un gadījumos, ja jūs nevēlaties tikt fotografēti/filmēti, jūs varat pirms pasākuma par speciāli informēt “Manilla” pārstāvi. Šādā gadījumā mēs, ņemot vērā pasākuma formātu un apmēru, centīsimies nodrošināt jūsu dalību pasākumā tādā veidā, lai izvairītos no fotografēšanas/filmēšanas.