Manillā pieejamas jaunās Latvijas Pasts izdotās raidījuma Te! pastmarkas “Latvija aizgrābj”. Vēl viens skaistums, kas rada vēlmi sūtīt kartītes un vēstules (: