Kaligrāfijas nodarbības ’15pirmdiena, 12. oktobris, 2015

Reiz, kādā otrdienas vakarā, pie mums ciemos atnāca Anna un iemūžināja asgala spalvas kaligrāfijas nodarbību Manillā.
Foto: Anna Jurkovska