AR ROKU GRIEZTI ZĪMOGI, vakara grupaNODARBĪBAS ŠOBRĪD NENOTIEK!