MODERNĀS KALIGRĀFIJAS PAMATI, rīta grupa (9.05.,16.05.,23.05)ar asgala spalvu